ATENCIÓ: PÀGINA NO VINCULANT!

Atenció: la informació que es dona en aquesta pàgina, NO VINCULA ni al centre (I.E.S. Balàfia), ni a cap departament, ni a cap professor. Ni tan sols vincula com professor a qui subscriu (Raffa, Raffaprofe o Raffasíperòprofe). Malgrat això, s’han fet les gestions mínimes per a garantir la seva veracitat, i sempre amb l’objectiu de facilitar la seva feina a l’estudiant a qui va dirigida, així com la comunicació amb els pares, mares i/o tutors legals.